Exhibitions » Terrace Exhibitions » 15. Terrace Exhibition

15. Terrace Exhibition

Exhibitions

ELGİZ MÜZESİ 15.TERAS SERGİSİ AÇIK ÇAĞRISI

Elgiz Müzesi’nin sanatçılara açık çağrısı, 2023 yazında düzenlenecek 15.Teras Sergisi için başlıyor.

Bugüne kadar 262 sanatçının 395 yapıtının sergilendiği Teras Sergileri, Cumhuriyetin 100. yılında müzenin 1500m2lik  açık sergileme alanında sanatçıların yapıtlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanatçıların dikkate değer katılımıyla, her yıl aramıza katılan genç sanatçılarla farklı anlatım dillerini bir araya getiren sergilerimiz, heykel sanatı için büyük bir birikim oluşturdu. Sanatseverlerin desteğiyle koleksiyonlara taşınan yapıtlar bugünün izini geleceğe taşıyorlar. Cumhuriyetin kurucu ilkelerinin önemli bir eksenini oluşturan kültür ve sanatın yeni yüzyılına Teras’ tan bakarken, düzenleyeceğimiz sergiyi 2022 yılında kaybettiğimiz, sergilerimizin fikir önderi, danışma kurulu üyemiz Haşim Nur Gürel’e adıyoruz.     

2023 yılı Haziran ayında açılacak 15. Teras Sergisi’nin kavramsal çerçevesi "Karşıtlık" olarak belirlendi.

"Karşıtlık" (polarite) kavramı hem sanat hem de felsefe tarihinde belirgin bir sanatsal özellik olarak karşımıza çıkar. Ancak, sanatın ortaya çıkışında gerekli bir unsur olan "Karşıtlık" Dualite’ den ayrı düşünülmelidir. Çünkü Dualite, genellikle iki aşırı uç arasında ontolojik bir farkı imler.

Hermetik felsefenin temel öğretileri arasında yer alan "Karşıtlık" ilkesine göre "Her şey ikilidir", "Her şeyin iki kutbu vardır", "Her şeyin bir karşıt çifti vardır." Dolayısı ile "Karşıtlık" ilkesi görünüşte karşıt olan şeylerin çeşitli derecelerde bir ve aynı olduğunu belirtir.

Çin felsefesinde de karşıtlıkların kucaklaşmasının sembolü olan yin ve yang, karşıtlıkların birbirlerini tamamlayıcı, birbirine bağlı ve bağımlı olduğuna işaret etmektedir. Bu sanatsal ve felsefi problem ışığında Amerikalı soyut-dışavurumcu ressam Ad Reinhardt "Timeless Art Words, A Guide to the Polarities and Art Critics" (Zamansız Sanat-Sözcükleri, Sanat Eleştirmenleri ve Karşıtlıklar İçin Kılavuz) adlı yazısında belki de sanat için her dönem için geçerli olabilecek karşıtlıkların bir listesini sunar. Heinrich Wölfflin de Sanat Tarihinin Temel Kavramları adlı kitabında görsel sanatçıların karşı karşıya kaldığı beş karşıt (çizgisel/gölgesel, düzlem/derinlik, kapalı form/açık form, çokluk/birlik, belirlilik/belirsizlik) seçenekten bahseder. Bununla birlikte, sanat tarihindeki farklı üslupların sınıflandırılmasında da karşıt kategorilere doğru bir eğilim olduğu göze çarpmaktadır. Ki bu belki de sanatın doğasında karşıtlığın ne kadar önemli olduğunu vurgular.

Bu bağlamda sanatçıların bu yaz Elgiz Müzesi terasında sergilenecek yapıtları, sanata ve felsefeye yön veren ve düşünme sistematiğimizin yapı taşlarından biri olan karşıtlık kavramına ışık tutacaktır.

2023 yazında açılacak olan sergi için Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Meliha Sözeri, Ömer Emre Yavuz ve Can Elgiz’ den oluşan Danışma Kurulu, başvuru yapan sanatçıların dosyaları üzerinden bir değerlendirme yaparak sergiyi oluşturacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Sergi tüm sanatçılara açıktır.
 • Sergiye, daha önce sergilenmemiş olmak ve konsepte uymak koşuluyla 2021 yılı ve sonrasında üretilmiş yapıtlar da kabul edilecektir.
 • Önerilecek yapıtlarda sert doğa koşulları ve serginin dört ila altı ay açık kalacağı dikkate alınmalıdır. Buna göre sanatçı, önerdiği yapıtının / yapıtlarının aşağıdaki koşulları sağladığını kabul eder.  
  • Açık hava koşullarına uygun boyut ve dayanıklılıkta olması,
  • Bu koşullardan zarar görmeyecek malzemelerden üretilmiş olması,
  • Kendi ağırlığı ile ayakta durabilmesi,

              Bu koşulları karşılamayan yapıtlar değerlendirme dışında tutulacaktır.

 • Teras yüzeyi üzerine montaj yapılamamaktadır.
 • Sergilenmek üzere seçilen yapıtın, sanatçının nezaretinde alana yerleştirilmesinden  

sonra, hava koşulları ve yapıtın üretiminden kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklardan müze sorumlu olmayacaktır.

              Sanatçı, önerdiği ve Danışma Kurulu tarafından sergilenmek için seçilen projesinin birebir aynını üreteceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde Danışma Kurulu yapıtı sergiden çıkarma hakkına sahiptir.

 • Sergi alanının görsellerine www.elgizmuseum.org adresinden ulaşılabilir. Sanatçılar müze yönetimi eşliğinde ve müzenin çalışma saatleri içerisinde terası görebilir.
 • Sergilenmek üzere seçilen yapıtlardan herhangi birinin, bir başka sanatçıya ait bir yapıtla büyük ölçüde benzerlik taşıması halinde yapıt sergiden çıkarılabilir. Bu durum nedeniyle doğacak ihtilaflardan Müze ve Danışma Kurulu sorumlu değildir; sanatçı hukuki olarak yapıtından sorumludur.
 • Yapıtların daha önce sergilenmemiş olması zorunluluktur. Kamusal alanda ya da ticari amaçlı galerilerde, dijital sergilerde önceden sergilendiği tespit edilen yapıtlar sergi süreci başlamış olsa dahi sergiden çıkarılacaktır.

BAŞVURU DOSYASI

 • Başvuru dosyasında yer alacak belgeler aşağıda yer almaktadır. Başvurunun onaylanması için istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.
  • Başvuru Formu  –  Forma https://bit.ly/3XLtJ1d linkinden ulaşılabilir.Tarih ve imza eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Portfolyo           – Sanatçının önceki üretimini göstermek üzere 5 yapıtının fotoğrafı ve teknik bilgisi portfolyoda yer almalıdır.
  • Yapıt Önerisi    –  Yapıtı tanıtan farklı yönlerden çekilmiş görseller, yapıt yapım aşamasında ise maket görselleri ve/veya çizimler öneri dosyasında yer alacaktır.

Yapıtın açıklama metni ve teknik bilgileri Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.

 • Başvuru dosyasında yer alan tüm bilgi ve metinler Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmalıdır. Sergi kataloğunda, seçilecek yapıtları ve sanatçıları tanıtmak üzere kullanılacak olan bu metinlerin her iki dilde de eksiksiz ve doğru olması önem taşımaktadır.
 • Sergiye birden fazla yapıt ile başvurulabilir. Dijital ve basılı hazırlanacak dosyada, önerilen her bir yapıt için istenen görsel malzeme ve bilgiler ayrı ayrı yer almalıdır.
 • Başvuru dosyaları sanatçılara iade edilmeyecek, Elgiz Müzesi’nde tüm ziyaretçilerin erişebildiği Arşiv Odası Archvarium’da koruma altına alınacak ve incelenmeye açık tutulacaktır.

BAŞVURU YOLU

 • Sanatçılar başvuru dosyalarını hem basılı hem de dijital olarak göndermelidir. Bunlardan birinin eksikliği durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • BASILI DOSYA: Elgiz Müzesi Maslak Mahallesi Meydan Sokak Beybi Giz Plaza 34398 adresine posta ile gönderilmeli ya da müzenin çalışma saatleri içerisinde elden teslim edilmelidir;
 • Fiziksel ve dijital tüm başvurular için son tarih 6 Mart 2023, Pazartesi günü, saat 17.00’dir. Belirtilen tarih ve saati geçiren dosyalar, fiziksel ya da dijital olmasına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir. Basılı dosyaların da gönderim süreleri bu tarih ve saat dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

SEÇİLEN YAPITLAR

 • Sergilenmek üzere seçilen yapıtlar sanatçılara mail adresleri üzerinden bildirilecektir. Yapıtların toplanması ve yerleştirilmesi ilan edilen tarihlerde sanatçı denetiminde müze yetkilileri tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Yapıtların teras alanına yerleştirilmesi Danışma Kurulu denetiminde, müze yetkilileri yardımı ile sanatçı tarafından yapılacaktır. Sanatçılar ya da asistanları yerleştirme sırasında sergi alanında bulunmalıdırlar.
 • Danışma Kurulu tarafından sergilenmek için seçilmiş yapıtların tamamlanmamış olması halinde yapıt sergi alanına taşınmış olsa dahi sergiden çıkarılacaktır.
 • Sergilenen yapıtların katalog için fotoğraflanması müze tarafından yapılacak, sanatçıların başvuru dosyasında gönderdikleri özgeçmiş, açıklama metni ve teknik bilgiler iki dilde hazırlanacak sergi kataloğunda kullanılacaktır.
 • Sergi basılı ve dijital mecralardan, müzenin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından kamuoyuna tanıtılacaktır. Sergi sürecinde çeşitli kurumlarla iş birlikleri ve yan etkinlikler yapılabilir. Yapıtlar sanatçının izni dâhilinde sergi sonrasında kamusal veya farklı alanlarda sergilenebilir.
 • Yapıtlar İstanbul il sınırları bulunduğu yerden alınacaktır. Nakliye sırasında yapıtın zarar görmemesi için alınacak tedbirler ve paketleme sanatçının sorumluluğundadır. Nakliye sırasında doğacak zarardan müze sorumlu olmayacaktır.
 • İstanbul dışından gelecek yapıtların nakliyesi sanatçıya aittir. Müze belirlenecek tutarda nakliye desteği sağlayacaktır.
 • Yurt dışından gelecek yapıtların nakliyesi ve masrafları sanatçıya aittir. ATA Carne işlemleri kendi ismiyle sanatçı tarafından yapılacaktır. Müze belirlenecek tutarda nakliye desteği sağlayacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

 • 1 Şubat 2023 – Açık Çağrı İlanı
 • 6 Mart 2023 – Başvurular için son tarih
 • 14 Mart 2023 – Sonuçların ilan edilmesi
 • 22 – 27 Mayıs 2023 – Yapıtların Toplanması
 • 28 Mayıs 2023 – Sergi Kurulumu
 • Sergi 10 – 20 Haziran 2023 tarih aralığında saptanarak ilan edilecek bir tarihte açılacaktır.

Bu link üzerinden başvuru formlarına ulaşabilirsiniz : https://bit.ly/m/15TerasSergisiAcikCagri

Tuesday- Wednesday- Thursday- Friday
Saturday
Closed on Sunday - Monday and public holidays.
Drag View Close play
Support Us

Support Us Membership Categories

Subject You Want To Get Information About